Forum Jongeren en Klimaat

Op maandag 9 oktober 2023 organiseert de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) een nieuw evenement onder de noemer “Forum Jongeren en Klimaat” met speciale aandacht voor klimaat- en duurzaamheidseducatie. Jongeren willen deel van de oplossing zijn en zien educatie hierbij als een sleutelelement.

Je kan deze datum al vrijhouden in jouw agenda en reeds gratis inschrijven via de link:

https://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/1182/

PROGRAMMA

09u00-09u30: registratie

VOORMIDDAG

09u30-09u40: welkomstwoord

09u40-10u00: Klimaat- en duurzaamheidseducatie: graag een tand bijsteken | Jeugdraden op basis van hun adviezen over deze thematiek | (NL en FR met simultaanvertaling)

Het Forum des Jeunes en de Vlaamse Jeugdraad, leden van de FRDO, dringen aan om klimaat- en duurzaamheidseducatie een grotere plaats binnen het onderwijs te geven, vakoverschrijdend, vanaf de kleuterklas tot en met het hoger onderwijs. Jongeren zijn bezorgd over hun toekomst en willen meer onderwezen worden over de oorzaken en de gevolgen van de klimaatcrisis en samenhang met andere duurzaamheidsthematieken, maar vooral ook over de oplossingen en hoe zij kunnen bijdragen en impact hebben. Klimaat- en duurzaamheidseducatie binnen het onderwijssysteem is volgens hen een sleutelelement om de transitie naar een leefbare toekomst te kunnen verwezenlijken.

10u00-10u50: Klimaat- en duurzaamheidseducatie in het Franstalige lager- en middelbaar onderwijssysteem | Celine Grandjean van Réseau Idée & x (TBC) | (FR met simultaanvertaling)

Als we de vraag stellen of, hoe en in welke mate jongeren klimaat en duurzaamheid betrekken in hun studie- en beroepskeuze, moeten we ook de vraag stellen hoe klimaat- en duurzaamheidseducatie geïntegreerd zijn in het huidige onderwijssysteem en hoe jongeren in het onderwijs weerbaar en voorbereid worden op de klimaatuitdaging en de transitiegerichte arbeidsmarkt. Zijn klimaat- en duurzaamheidseducatie voldoende in het leerplichtonderwijs, maar ook in het eventuele hoger onderwijs opgenomen zodat jongeren het willen maar ook kunnen opnemen in hun studie- en professionele keuze?

Verder wordt verkend of onderwijsprofessionals op hun beurt voldoende opgeleid zijn en ruimte hebben om klimaat- en duurzaamheidsthematieken te integreren in hun lessen en vooral ook, in welke mate er in de leerkrachtenopleiding aandacht besteed wordt aan duurzaamheid als kader en capaciteitsopbouw van toekomstige leerkrachten.

Tenslotte willen we ook stil staan bij de belangrijkste overeenkomsten/verschillen over de taalgrenzen heen en wat men hier uit kan leren.

10u50-11u05: pauze

11u05-11u55: Duurzaamheid als kader in hogescholen en universiteiten en vooral de leerkrachtenopleidingen in Vlaanderen | Duurzaamheidseducatie: knelpunten en uitdagingen voor (toekomstige) leerkrachten en lesgevers HO | Katrien Van Poeck (UGent) en Tom Kuppens (UHasselt-VUB) | (NL met simultaanvertaling)

In het Nederlandstalige hoger onderwijs beweegt heel wat rond capaciteitsopbouw van (toekomstige) leerkrachten en docenten HO om duurzaamheid als kader uit te bouwen en onderwijsprofessionals handvaten aan te bieden en jongeren beter te kunnen voorbereiden op een transitiegerichte toekomst.

Vervolgens wordt ook hier gekeken of er verschilpunten/overeenkomsten zijn met het Franstalige onderwijs en wat er van elkaar geleerd kan worden.

11u55-12u30: Dialoog en Q&A met de jongeren, de sprekers en x (TBC)

12u30-14u00: netwerk/broodjeslunch en infomarkt.

Organisaties/instellingen die klimaat- en duurzaamheidseducatie verzorgen in onderwijsinstellingen worden uitgenodigd om infostands op te stellen.

NAMIDDAG

Smaakmakers: concreet aan de slag met klimaat- en duurzaamheidseducatie

Verschillende sessies van 1 uur. De deelnemers kunnen voor 2 opeenvolgende sessies kiezen.

Optie 1: Hoe duurzaamheid verkopen? | Koen Thewissen – strategisch communicatieadviseur

(Nederlandstalige sessie met simultaanvertaling)

De meeste mensen beseffen dat het anders moet, maar toch blijft echte gedragsverandering uit. Soms ontstaat ook weerstand tegen duurzaamheid. Hoe ontstaat dit? Hoe ontwerp je een strategie om in de eigen lespraktijk met weerstand om te gaan? Koen Thewissen vertelt hoe we met inzichten uit de sociale en gedragspsychologie mensen kunnen winnen voor het duurzaamheidsverhaal en zachtjes in de juiste richting kunnen sturen.

Optie 2: Van klimaatcontroverse naar klimaatverbinding: hoe constructieve dialoog organiseren in de les? Hoe omgaan met polarisering en sterke emoties? | Axel Pleeck – RED Laboratoires Pédagogiques

(Franstalige sessie met simultaanvertaling)

Klimaatopwarming kan een uitdaging zijn voor lesgevers. Wetenschappelijke inzichten en ideologische overtuigingen botsen wel eens en kunnen aanleiding tot polarisatie en sterke emoties zijn. Het is echter ook een kans om jongeren met elkaar in dialoog te leren gaan over gevoelige en geladen thema’s. Zo worden jongeren gestimuleerd elkaars perspectief in te nemen en begrip op te brengen voor andermans overtuigingen.

Optie 3: Welke aanbevelingen voor leerkrachten om klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken met jongeren (van alle types) aan te pakken en hen te helpen de nodige vaardigheden voor de toekomst te verwerven? (Met de aandacht voor praktijkvoorbeelden en werkinstrumenten) | Goodplanet i.s.m. andere organisaties

(Keuze tussen een Nederlandstalige en een Franstalige sessie)

Franstalige sessie : Maïlis Gigi van Goodplanet
Nederlandstalige sessie : TBC

Deze sessie wordt georganiseerd vanuit grotere niet-gouvernementele organisaties die externe ondersteuning geven aan scholen. Deze hebben expertise en vormingspakketten en worden dikwijls geëngageerd door scholen om klimaat- en duurzaamheidseducatie binnen hun instelling te geven. Zij zullen hun aanbevelingen aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden en werkinstrumenten voorstellen.

Optie 4: Instrumenten ter ondersteuning van (toekomstige) leerkrachten/docenten | duurzaam educatiepunt  en de Franstalige tegenhanger

Nederlandstalige sessie: Tom Janssen van Duurzaam Educatiepunt
Franstalige sessie: Christophe Vermonden van Milieu-educatie  – BELEXPO – Brussel Leefmilieu

Deze sessie wordt georganiseerd vanuit de onderwijswereld/overheid zelf. Ook zij hebben heel wat expertise, opleidingstrajecten en praktijkervaring ter ondersteuning van onderwijsprofessionals in huis.

16u00-17u00: slotwoord en afsluitende drink om mensen de kans te geven verder te netwerken en infomarkt te bezoeken en instrumenten en organisaties verder te verkennen.

Dit evenement zal plaatsvinden in het Nederlands en het Frans. Simultaanvertaling wordt voorzien.

Meer info nodig ?

Neem contact met Sven Vermassen  (02/743 31 50 – sven.vermassen@frdo-cfdd.be)

 

Meer nuttige info op Brussel-J !

Stel je vraag

Aarzel niet om ons een vraag te stellen, een professional uit het Bruxelles-J-netwerk zal je antwoorden. We bewaren je anonimiteit en je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Door op « jouw vraag verzenden » te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.

*
*
*