Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

Dit privacybeleid informeert u over hoe Brussel-J ASBL uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt en beschermt die u via de volgende URL verstrekt:

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Brussel-J ASBL, gevestigd op….
Adres: Rue J. Wytsman 4/1 1050 Brussel

E-mail: info@bruxelles-j.be

Telefoon: 02 215 63 17

Doel van de verzameling van persoonsgegevens

Brussel-J ASBL kan uw persoonsgegevens verwerken om zo snel mogelijk op uw informatieverzoeken te reageren.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard door Brussel-J ASBL. Echter, ze kunnen ook worden gecommuniceerd aan partnerverenigingen zodat zij uw informatieverzoek kunnen verwerken, volgens onze instructies en met uitsluiting van elk ander gebruik.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Persoonsgegevens mogen alleen worden overgedragen aan landen buiten de Europese Unie die een gegevensbeschermingsbeleid toepassen dat overeenkomt met dat van de Europese Unie.

Bewaartermijn en verwijdering van uw persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om de doelstellingen te bereiken. Zodra deze doelstellingen zijn bereikt, zullen ze worden gewist of geanonimiseerd.
De bewaartermijn mag niet langer zijn dan 5 jaar.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Brussel-J ASBL verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen tegen elke niet-geautoriseerde toegang en manipulatie door middel van organisatorische en technische maatregelen. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld door degenen die daartoe bevoegd zijn en uitsluitend voor het bereiken van het vereiste doel.
Wees u er echter van bewust dat het risico op datalekken en inbreuken op de integriteit van persoonsgegevens tegenwoordig reëel is.

In het geval van een onbedoelde of kwaadwillende datalek, en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), verbindt Brussel-J ASBL zich ertoe het probleem binnen 72 uur te melden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die in mei 2018 in België in werking is getreden, bepaalt dat u te allen tijde bepaalde rechten heeft bij het gebruik van uw persoonsgegevens:

  • Recht op verwijdering van uw gegevens
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Recht op toegang tot uw gegevens
  • Recht op rectificatie van uw gegevens
  • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens
  • Recht van bezwaar

Overeenkomstig Artikel 12 van de GDPR, om uw rechten uit te oefenen, moet u contact opnemen met de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk, elektronisch of mondeling. Een kopie van uw identiteitskaart is ook nodig, maar zal echter niet geldig zijn bij mondelinge communicatie.
Vanaf de datum van ontvangst van uw verzoek moet de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens u binnen maximaal één maand informeren over de maatregelen die genomen zijn met betrekking tot uw zaak. Merk op dat in sommige gevallen, indien het verzoek complexer is, de reactietermijn kan oplopen tot drie maanden. In dit geval moet u daarvan op de hoogte worden gesteld en moet de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens u ook de redenen voor deze verlenging verstrekken.

In het geval dat de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens niet op uw verzoek reageert, moet zij u informeren en de redenen voor haar weigering binnen een maand na ontvangst van uw verzoek meedelen.

U heeft dan de mogelijkheid om juridisch beroep aan te tekenen door een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Datum: Januari 2021