Brussel Stads Makers

Brussel Stads Makers, Brussel Stads Makers

Het lokaal cultuurbeleid is een weerspiegeling van wat er in de stad en haar wijken leeft. Met STADSMAKERS, de projectoproep van Nederlandstalige aangelegenheden, wil de Stad Brussel innovatieve projecten de kans geven om zich binnen de gemeente te ontwikkelen. 

Wat is Stads Makers ?

De projectoproep wordt jaarlijks gelanceerd binnen het lokaal cultuurbeleidsplan van de Stad Brussel. In Horizon 2020-25 liggen de doelstellingen verankerd  van het Nederlandstalig cultuurbeleid voor de periode 2020 – 2025. Elk jaar worden er doelstellingen uit het lokaal cultuurbeleidsplan gehaald en naar voor geschoven in de projectoproep. Projecten die voldoen aan de doelstellingen en de selectiecriteria komen in aanmerking voor een subsidie.

Wie? Iedereen kan deelnemen aan deze projectoproep. Je kan reageren als individu, collectief, vereniging.

Wat? Binnen deze projectoproep vallen alle mogelijke artistieke en culturele vormen en uitingen.

Waar? De ingediende projecten vinden plaats op het administratieve grondgebied van de stad Brussel.

Hoeveel? Een project ontvangt minimum 250 EUR en maximaal 7.500 EUR.

Hoe? Drie thema’s staan centraal in Horizon 20-25: ontmoeting, verrassende partnerschappen en maatschappelijke relevantie. Uit het cultuurbeleidsplan heeft de Stad Brussel  bijhorende inzichten, acties en horizonten geselecteerd.  Samen vormen ze de doelstellingen van deze projectoproep. Om financieel ondersteund te worden, moet het project beantwoorden aan minstens één van de onderstaande doelstellingen.

Doelstelling :

1. Ontmoeting

Ontmoetingen creëren. Mensen uit hun huizen en hun comfortzones lokken. Ervoor zorgen dat Brussel geen steriele optelsom is van gemeenschappen en nationaliteiten, maar een veelkleurig levend geheel aan vriendschappen, geïnteresseerde kennissen en geëngageerde buren. Geen afgebakende hokjes maar allemaal lijntjes die in elkaar overlopen en knoopjes leggen. Cultuur kan mensen helpen zichzelf te ontplooien. Door onszelf en de wereld die ons omringt beter te vatten, krijgen we er meer grip op.

Jouw project

 • Kenmerkt zich door flexibiliteit en overleg
 • maakt op een vernieuwende manier gebruik van de openbare ruimte, met de nodige aandacht voor het bewaken van de leefbaarheid voor de betrokken buurt;
 • ontdekt en legt bloot wat er leeft in de wijk;
 • speelt in op de kansen die onbenutte (publieke en private ) infrastructuur te bieden hebben en nieuwe kansen creëren voor ontmoeting;

2. Verrassende partnerschappen

We staan complex loos in de stad. Het is zoals met relaties: je moet jezelf graag zien voor je een ander graag kan zien. We zijn ons bewust van wat we te bieden hebben aan de stad. Net daarom zijn we in staat om de meest uiteenlopende samenwerkingen aan te gaan die ons uitdagen en naar nieuwe hoogtes duwen.

Jouw project

 • speelt in op de ad-hocnoden van de omgeving;
 • gaat in zijn zoektocht naar partners een stap verder dan de usual suspects;
 • is een relevante en gelijkwaardige samenwerking waarbij de wederzijdse interesse tussen de partners oprecht is.

3. Maatschappelijke relevantie

Inspelen in op de actuele noden en thema’s.

Jouw project

 • geeft een stem aan wie zelden gehoord wordt;
 • werkt drempelverlagend;
 • staat voor “practice what you preach”. Of het nu gaat om duurzaamheid, klimaat of diversiteit.

SELECTIECRITERIA

Elke aanvraag dient online ingediend worden uiterlijk op 31 december ’23. De dossiers zullen geanalyseerd worden op basis van de volgende selectiecriteria:

 • het project speelt in op één of meerdere van de hierboven omschreven doelstellingen;
 • de mate waarin het project de filosofie en visie van het lokaal cultuurbeleidsplan begrijpt en weerspiegelt;
 • de mate waarin het project inspeelt op de actualiteit en maatschappelijke tendensen verwerkt en/of in vraag stelt;
 • de mate waarin je verrassende samenwerkingen aangaat.

Dossiers die niet in aanmerking komen:

 • vaste partners die een convenant hebben met de Stad Brussel;
 • dossiers die niet ingevuld worden via het gevraagde format (zie hieronder);
 • onvolledige dossiers;
 • dossiers met een onvolledig of onrealistisch budget.

Het toegekende bedrag zal in één schijf uitbetaald worden. Het project mag financiële ondersteuning van andere overheden aanvragen en ontvangen.

De beslissing van de gemeenterad zal in maart 2024 genomen worden.

Hier vind je die aanvraagfomulier.

Meer info nodig?

Heb je hulp nodig bij het invullen van deze projectoproep. Een eenvoudige vraag ? Begeleiding bij het invullen van deze Stadsmaker? Neem contact op met de cultuurbeleidscoördinator.

Lees het cultuurbeleidsplan – Horizon 2020-25 voor meer achtergrondinformatie.

De cultuurbeleidscoördinator – Marc Boutsen
Hallenstraat 4 – 1000 Brussel
T 02 279 64 49
marc.boutsen@brucity.be

 

Meer nuttige infos op Brussel-J !

Stel je vraag

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Velden met een * zijn verplicht

*
*
*